Layout: Logistiek
Show image title: Nee
Second column content:

Förutom distribution, erbjuder vi möjlighet till översättning, märkning och re-pack, allt efter kundens individuella behov. Vårt nordiska lager har 6 000 pallplatser för att möta upp den höga volymen av inkommande och utgående varor som hanteras varje dag.

Vill du veta mer om vårt lager eller vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss

Second column tag: Kärnan i vår verksamhet
Second column title: Individuella lösningar
Second column image:
Third column tag: Marknadens behov
Third column title: Distribution
Third column content:

Topbrands Scandinavias lager är placerat i Höganäs vilket ger oss en geografisk fördel för att smidigt kunna distribuera varor till hela Norden. Vi har en heltäckande distribution och vår logistikavdelning arbetar ständigt för att tillgodose marknadens behov.

Third column image:
Fact 1 image:
Fact 1 content: <strong>17.290</strong> ADR-pallplatser
Fact 2 image:
Fact 2 content: <strong>77.500</strong> Pallplatser
Fact 3 image:
Fact 3 content: <strong>43</strong> Lastportar
Fact 4 image:
Fact 4 content: <strong>11</strong> Arbetsplatser för re-pack

Vår erfarenhet av att hantera stora mängder gods har gett oss omfattande logistisk kunskap, vilket gör det möjligt för oss att snabbt tillgodose våra kunders och leverantörers behov.